Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Żyrardów, dn. 09.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595).

.https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietniahttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Zobacz wpisy

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowychPOMAGAMY!!!