Informacja o ankiecie CUS

Uwaga Mieszkańcy

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn: Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. By mógł być realizowany musimy otrzymać 2 tysiące Waszych odpowiedzi na anonimową ankietę dotyczącą usług społecznych na terenie naszego miasta – tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow.

Jeśli nie osiągniemy tego wyniku realizacja całego projektu jest zagrożona, co oznacza, że Centrum Usług Społecznych na terenie Żyrardowa może nie powstać.

W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zapraszamy do aktywności każdego z Was. Prosimy o wypełnienie ankiety, udostępnienie posta, przesyłanie rodzinie i znajomym informacji. Każde działanie i oddany głos to cegiełka do budowy lepszego systemu usług społecznych na terenie naszego miasta. Twój głos ma znaczenie!

Na odpowiedzi czekamy do 5 kwietnia.

Dlaczego jest to ważne?

Centrum Usług Społecznych będzie to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Żyrardowa w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu. Miasto jako beneficjent projektu chce współtworzyć to miejsce razem z mieszkańcami, dlatego prosi wszystkich o wyrażenie opinii i potrzeb właśnie za pomocą anonimowej ankiety.

W badaniu ankietowym niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców naszego miasta, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych.

Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania: Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie? Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych? Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

Jak wziąć udział w ankiecie?

Mieszkańcy Żyrardowa mają dwie możliwości wyrażenia swojej opinii w ankiecie. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście panującej pandemii koronawirusa, przygotowano wersję online ankiety. Dostępna jest pod adresem tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow.

Wersje papierowe ankiety można pobrać w budynku Urzędu Miasta oraz MOPS, również w tych miejscach ustawiona została oznakowana urna, do której należy wrzucać wypełnione ankiety. Opinie mieszkańców będą zbierane do 5 kwietnia br. w formie online oraz do 6 kwietnia w postaci papierowej (należy dostarczyć je
do Urzędu Miasta Żyrardowa). Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Twoja opinia jest ważna!

Więcej informacji o warsztatach dla mieszkańców i spotkaniach konsultacyjnych znajdziecie Państwo na stronie facebookowej badania:

https://www.facebook.com/events/996088434492616