OGŁOSZENIE

w dniu 13.07.2020 r.
zajęcia wakacyjne dla dzieci
i młodzieży nie odbędą się.

W terminie tym odbędzie się dezynfekcja placówki spowodowana zlokalizowaniem
w dniu 12.07.2020 r.
w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7

Zapraszamy od dnia 14.07.2020 r.