Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Żyrardów, dn. 20.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Ograniczenie funkcjonowania placówek zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. Zgodnie z nowymi przepisami, w tym czasie będzie możliwe kształcenie na odległość, które w MOJ będzie miało formę indywidualnego kontaktu telefonicznego, bądź mailowego z chętnymi wychowankami.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawnehttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642