Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2019/2020 z dnia 03.03.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2019/2020
z dnia 03.03.2020r.
w sprawie zatwierdzenia
Procedury postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie

Działając na podstawie:

  1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
    i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,poz.69 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59).
  4. Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałaniu koronawirusowi z dnia 27.02.2020 r..

§ 1

Od dnia 03 marca 2020 r. wprowadzam Procedurę postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusemw Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie do zapoznania się
z Procedurą postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusemw Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie oraz przestrzeganiem ustaleń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zobacz wpisy

Piknik Rodzinny pod hasłem ,,Żyrardów wczoraj i dziś’’Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem