Wypoczynek letni

Żyrardów, dn. 27.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Wypoczynek letni w postaci półkolonii dla dzieci i młodzieży, który dotychczas organizowaliśmy na początku wakacji, w tym roku nie odbędzie się z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19).

W czasie wakacji tj. od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r. w placówce organizowane będą zajęcia statutowe dla dzieci od 7 r.ż. w godz. od 9.00 do 15.00 z zastosowaniem ograniczeń, o których mowa w Procedurze bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

Na zajęcia może uczęszczać grupa do 12 osób. Chęć uczestnictwa należy zgłosić min. 2 dni wcześniej. Podstawą do przyjęcia dziecka, będzie przedłożenie przez opiekunów prawnych DEKLARACJI RODZICA oraz Karty Wychowanka.